NAZIV AKTIVNOSTI

 

Za nakup žagalne linije z vertikalno tračno žago smo prijeli sredstva iz  naslova operacije »Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«,  podukrepa M08.6. »Podpora za Naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo in mobilizacijo lesa, operacija Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

 

POVZETEK

 

Podjetje Ka-les d.o.o  je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa M08.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«. S podprto investicijo bo izvajalo  razrez hlodovine. Podjetje smo ustanovili leta 1993 in smo prvenstveno usmerjeni v razrez hlodovine iglavcev.  Z novim strojem bomo povečali izkoristek hlodovine

 

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

 

Podjetje je usmerjeno v razrez iglavcev.

 

 

 

CILJI

 

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo v podjetju doseženi naslednji cilji:

  • Dodajanje vrednosti gozdno lesnim proizvodom.
  • Izboljšanje izkoristka hlodovine.
  • Zmanjšanje fizičnega dela.

 

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

 

  • Bolj varno delo na žagi.
  • Zaposlitev novih delavcev.
  • Povečanje konkurenčnosti.